Dziś artykuł chyba bardziej dla specjalistów, ale być może poszerzy też wiedzę pacjentów i rodziców. Mikrotropia – pojęcie wprowadzone do strabologii w 1966r. przez Langa­ oznacza jednostronny zez jawny o kącie mniejszym niż 5° oraz ze zredukowanym widzeniem obuocznym.   Mikrotropia charakteryzuje się tym, że jest: nieodwracalna najczęściej jednostronna z amblyopią oka odchylającego się często z fiksacją ekscentryczną często z anizometropią najczęściej mikroezotropią (ustawieniem oka w zezie zbieżnym) dziedziczna z wczesnym początkiem powodowana czynnikami sensorycznymi często z nieprawidłową korespondencją siatkówkową…