Diagnostyka i terapia

Ortoptyka – badanie ortoptyczne i terapia ortoptyczna

Badanie ortoptyczne pozwala uzyskać wiele informacji o funkcjonowaniu układu wzrokowego. Ortoptyści sprawdzają ustawienie oczu, ruchomość, konwergencję, akomodację i stan widzenia obuocznego. Wszystkie te czynniki wpływają na sprawność i komfort widzenia.

Diagnostyka ortoptyczna w Ośrodku Korekcji Wzroku w Łodzi

W naszym gabinecie ortoptycznym przeprowadzamy dokładną diagnostykę, zwłaszcza u dzieci i młodzieży z podejrzeniem dysleksji. Współpracujemy z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, bierzemy też czynny udział w pracach Łódzkiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Dysleksji.

Badanie w gabinecie ortoptycznym polega na sprawdzeniu funkcjonowania gałek ocznych:

 • badanie komputerowe wzroku
 • badanie ostrości wzroku do dali i do bliży
 • badanie ruchomości gałek ocznych
 • badanie zeza ukrytego
 • badanie zeza jawnego
 • badanie zeza porażennego
 • badanie wrodzonych zaburzeń narządu ruchu gałki ocznej
 • badanie akomodacji – nastawności oka na widzenie przedmiotów znajdujących się w różnej odległości
 • badanie konwergencji – ruch obu gałek ocznych potrzebny do patrzenia na przedmioty w różnej odległości
 • badanie widzenia stereoskopowego – widzenia przestrzennego

Badania ortoptyczne przeprowadzane są również u osób dorosłych
z zaburzeniami widzenia obuocznego oraz z coraz częściej spotykanymi problemami akomodacji i konwergencji. Diagnostyka może też obejmować  dobór szkieł pryzmatycznych, wspomagających obuoczne pojedyncze widzenie.

Kiedy warto udać się na badanie ortoptyczne?

Badanie ortoptyczne u dzieci powinno być wykonane nie później niż przed ukończeniem 3. roku życia, a następnie powtarzane co 3 lata. Jeśli jednak występują niepokojące objawy, z wizytą w gabinecie ortoptycznym nie należy zwlekać. Jeśli u dziecka obserwuje się:

 • częste pocieranie oczu
 • nienaturalne przybliżanie się do ekranu telewizora lub przybliżanie monitorów
 • przymykanie jednego oka
 • mrużenie oczu
 • przybliżanie przedmiotów blisko oczu
 • przechylanie głowy na bok
 • brak ruchu oka
 • brak koncentracji
 • bóle głowy
 • trudności w rysowaniu, malowaniu oraz niechęć do rysunku
 • przestawianie liter i cyfr
 • pismo lustrzane
 • światłowstręt
 • zezowanie

lub inne nietypowe reakcje oczu na ruch i światło, jak najprędzej należy zgłosić się z dzieckiem na badanie ortoptyczne.

Badania ortoptyczne przeprowadzane są również u osób dorosłych
z zaburzeniami widzenia obuocznego oraz z coraz częściej spotykanymi problemami akomodacji i konwergencji. Diagnostyka obejmuje również dobór szkieł pryzmatycznych, wspomagających obuoczne pojedyncze widzenie. Dorośli powinni badać wzrok co trzy lata. Profilaktyczne badanie ortoptyczne jest szczególnie ważne, gdy w rodzinie występuje zez i niedowidzenie.

Ortoptyka – terapia ortoptyczna dla dzieci i dorosłych

W gabinecie prowadzimy też terapię ortoptyczną, stosowaną przy niedowidzeniu, zezie, zaburzeniach konwergencji i akomodacji. Ćwiczenia ortoptyczne
i pleoptyczne skierowane są głównie do dzieci, ale w uzasadnionych przypadkach mogą być także prowadzone u osób dorosłych. U niektórych pacjentów terapia ortoptyczna oddala konieczność operacji, a nawet całkowicie ją wyklucza. Z kolei u innych osób terapia ortoptyczna to skuteczna forma przed- i pooperacyjnej rehabilitacji narządu wzroku.

Nasz gabinet posiada rekomendację Polskiego Towarzystwa Ortoptycznego im. prof. Krystyny Krzystkowej. Daje to gwarancję najwyższej jakości badań, terapii oraz nieustannego podnoszenia kwalifikacji naszych ortoptystek.

okw dzieci