Diagnostyka i terapia

Badania ortoptyczne u dorosłych i dzieci

Badanie ortoptyczne pozwala uzyskać wiele informacji o funkcjonowaniu układu wzrokowego. Ortoptyści sprawdzają ustawienie oczu, ruchomość, konwergencję, akomodację i stan widzenia obuocznego. Wszystkie te czynniki wpływają na sprawność i komfort widzenia.

W naszym gabinecie ortoptycznym przeprowadzamy dokładną diagnostykę, zwłaszcza u dzieci i młodzieży z podejrzeniem dysleksji. Współpracujemy z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, bierzemy też czynny udział w pracach Łódzkiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Dysleksji.

Badania ortoptyczne przeprowadzane są również u osób dorosłych
z zaburzeniami widzenia obuocznego oraz z coraz częściej spotykanymi problemami akomodacji i konwergencji. Diagnostyka obejmuje również dobór szkieł pryzmatycznych, wspomagających obuoczne pojedyncze widzenie.

Terapia ortoptyczna

W gabinecie prowadzimy też terapię ortoptyczną, stosowaną przy niedowidzeniu, zezie, zaburzeniach konwergencji i akomodacji. Ćwiczenia ortoptyczne
i pleoptyczne skierowane są głównie do dzieci, ale w uzasadnionych przypadkach mogą być także prowadzone u osób dorosłych.

Nasz gabinet posiada rekomendację Polskiego Towarzystwa Ortoptycznego im. prof. Krystyny Krzystkowej. Daje to gwarancję najwyższej jakości badań, terapii oraz nieustannego podnoszenia kwalifikacji naszych ortoptystek.

okw dzieci