Leczenie zeza i niedowidzenia

113669772_m

Specjalną usługą w naszej ofercie jest leczenie zeza i niedowidzenia. Umożliwiamy przeprowadzenie wysokospecjalistycznej konsultacji strabologicznej oraz kontynuację leczenia w gabinecie ortoptycznym. Gabinet ortoptyczny oferuje przeprowadzenie badań kąta zeza, widzenia obuocznego, konwergencji oraz ćwiczeń ortoptycznych i pleoptycznych. Wszystkie wymienione wyżej usługi wykonują dyplomowane ortoptystki.

Ćwiczenia ortoptyczne

Ćwiczenia ortoptyczne mają na celu zmniejszenie kąta zeza, wytworzenie widzenia obuocznego, poprawę ruchomości mięśni ocznych, wzmocnienie konwergencji. Stosowane są głównie u dzieci, choć mogą być w niektórych przypadkach stosowane również u dorosłych. Przeprowadza się je na specjalnych aparatach.

113741752_m

Ćwiczenia pleoptyczne

Ćwiczenia pleoptyczne stosuje się w przypadku niedowidzenia, czyli wtedy, gdy mimo prawidłowej korekcji okularowej jedno oko widzi gorzej niż drugie.

Ćwiczenia takie przeprowadzane są u dzieci, najlepsze efekty uzyskuje się przed ukończeniem 7 roku życia. Wymagają także współpracy rodziców i pacjenta, gdyż często uzupełnieniem ćwiczeń jest zasłanianie oka dobrze widzącego i dodatkowe ćwiczenia w domu.

Ćwiczenia przeprowadzane w naszym gabinecie zakładają stosowanie terapii aktywnej, polegającej na włączeniu innych zmysłów, jak zmysł słuchu czy dotyku, co pozwala na uzyskanie szybszych i trwalszych efektów. W ramach leczenia stosowana bywa też korekcja soczewkami kontaktowymi.