Badanie i leczenie zeza u dzieci

Badanie zeza u dzieci

Badanie zeza u dzieci na synoptoforze

Leczenie zeza i niedowidzenia

Specjalną usługą w naszej ofercie jest leczenie zeza i niedowidzenia. Umożliwiamy przeprowadzenie wysokospecjalistycznej konsultacji strabologicznej oraz kontynuację leczenia w gabinecie ortoptycznym. Gabinet ortoptyczny oferuje przeprowadzenie badań kąta zeza, widzenia obuocznego, konwergencji oraz ćwiczeń ortoptycznych i pleoptycznych. Wszystkie wymienione wyżej usługi wykonują dyplomowane ortoptystki.

 

Ćwiczenia ortoptyczne

Ćwiczenia ortoptyczne mają na celu zmniejszenie kąta zeza, wytworzenie widzenia obuocznego, poprawę ruchomości mięśni ocznych, wzmocnienie konwergencji. Stosowane są głównie u dzieci, choć mogą być w niektórych przypadkach stosowane również u dorosłych. Przeprowadza się je na specjalnych aparatach.

Ćwiczenia pleoptyczne

Ćwiczenia pleoptyczne stosuje się w przypadku niedowidzenia, czyli wtedy, gdy mimo prawidłowej korekcji okularowej jedno oko widzi gorzej niż drugie.

Ćwiczenie ortoptyczne

Ćwiczenia ortoptyczne prowadzone przez dyplomowane ortoptystki.

Ćwiczenia takie przeprowadzane są u dzieci, najlepsze efekty uzyskuje się przed ukończeniem 7 roku życia. Wymagają także współpracy rodziców i pacjenta, gdyż często uzupełnieniem ćwiczeń jest zasłanianie oka dobrze widzącego i dodatkowe ćwiczenia w domu.

Ćwiczenia przeprowadzane w naszym gabinecie zakładają stosowanie terapi aktywnej, polegającej na włączeniu innych zmysłów, jak zmysł słuchu czy dotyku, co pozwala na uzyskanie szybszych i trwalszych efektów. W ramach leczenia stosowana bywa też korekcja soczewkami kontaktowymi.i

Oprawy, szkła, okulary przeciwsłoneczne, soczewki kontaktowe i akcesoria – wszystko do korekcji wad wzroku oferujemy już od ponad 30 lat.

Wieloletnie doświadczenie i ciągle poszerzana wiedza pozwalają nam zaproponować najlepsze rozwiązania w dziedzinie okularów, zwłaszcza progresywnych, biurowych i pryzmatycznych.

Siedziba główna
  • ul. Próchnika 1 (róg Piotrkowskiej), 90-408 Łódź
  • email: soczewki@okw.com.pl
  • telefon: 42 633 58 98
  • telefon: 42 633 67 99

Godziny otwarcia:
poniedziałek – piątek: 10.00 – 18.00
sobota:10.00 – 15.00