OPTODYSLEKSJA

Czym jest optodyslekcja?

Coraz częściej spotykamy się dziećmi, które mają problemy z czytaniem, pisaniem, nauką. Nie lubią kolorowanek, trzymanie się linii przy pisaniu jest niewykonalne, a przeczytanie książki kojarzy się z karą. Rodzice czują się rozczarowani swoim dzieckiem, zaczynają szukać przyczyn. Najczęściej u pedagoga, psychologa lub ewentualnie okulisty. I wszędzie słyszą, że wszystko jest w porządku: dziecko nie ma wady wzroku, widzi wszystkie znaki na tablicy okulistycznej, rozwój psychologiczny prawidłowy. A problem nie znika.

Optodyslekcja przyczyną trudności nauki czytania i pisania

Tymczasem powód może tkwić zupełnie gdzie indziej. Optodysleksja to zespół specyficznych trudności w nauce pisania i czytania, takich samych jak w przypadku dysleksji, ale wynikających z zaburzenia postrzegania wzrokowego takich jak problemy z akomodacją, brak pełnego widzenia obuocznego, nieprawidłowa praca mięśni oka. Może też pojawiać się nadpobudliwość psychoruchowa i brak koncentracji.

Na szczęście coraz częściej w poradniach psychologiczno­pedagogicznych dziecko zostaje skierowane na badania ortoptyczne. Dzięki specjalnym testom sprawdza się nie tylko ostrość wzroku ale również ruchomość oczu, konwergencję, akomodację, istnienie zeza ukrytego oraz stopień widzenia obuocznego.

Leczenie optodyslekcji u ortoptysty

Dzięki postawieniu odpowiedniej diagnozy dziecku można pomóc przezwyciężyć problemy szkolne. Leczenie opiera się zwykle na ćwiczeniach w gabinecie ortoptycznym wspomaganych dodatkową pracą w domu, co ma na celu poprawę funkcjonowania oczu. W niektórych przypadkach stosuje się specjalne okulary pryzmatyczne, które pomagają kontrolować ustawienie oczu i unikać podwójnego widzenia przy pracy z bliska (czytaniu, pisaniu, rysowaniu itp.).

Terapia ortoptyczna jest procesem długotrwałym, wymaga ścisłej współpracy z pacjentem, rodzicami oraz innymi specjalistami zajmującymi się dzieckiem. Jednak efekty są warte zaangażowania.