Rodzaje zeza i leczenie zeza u dzieci, dorosłych

Przeczytaj artykuł i dowiedz się, jakie są rodzaje zeza, na czym polega leczenie zeza u dziecka i osoby dorosłej, jakie są przyczyny zeza. Sprawdź, komu wystarczą ćwiczenia na zeza w domu, a kto powinien zdecydować się na rozwiązanie chirurgiczne, jakim jest operacja zeza. Zapraszamy do zapoznania się z podstawowymi informacjami na temat zeza!

Rodzaje zeza

Warto wiedzieć, że istnieją nie tylko różne rodzaje zeza, ale także różne podstawy klasyfikacji. Najczęściej typuje się rodzaje zeza w oparciu o kierunek odchylenia oczu. Inne rozróżnienia to m.in.:

  • zez nabyty i zez wrodzony,
  • zez towarzyszący i zez porażenny,
  • zez jawny i zez ukryty,
  • zez stały i zez okresowy,
  • zez akomodacyjny: typowy, atypowy i częściowo akomodacyjny
  • zez jednostronny i zez naprzemienny.

Zez rozbieżny, zez zbieżny, zez skośny

Jeśli chodzi o rodzaje zeza wytypowane na podstawie kierunku odchylenia oczu, najczęściej występującą formą jest zez poziomy. Rzadziej występuje zez pionowy, w większości przypadków związany z zaburzeniami ruchomości gałki ocznej.

  1. Zez poziomy to zez rozbieżny (egzotropia), w którym gałka lub gałki oczne odchylają się na zewnątrz twarzy, oraz zez zbieżny (ezotropia), w którym gałka lub gałki oczne odchylają się do środka twarzy.
  2. Zez pionowy to zez ku górze (hipertropia), w którym gałka lub gałki oczne odchylają się ku górze twarzy, oraz zez ku dołowi (hipotropia), w którym gałka lub gałki oczne odchylają się ku dołowi twarzy.
  3. Zez skośny to zez ze skrętem do środka twarzy (incyklotropia) oraz zez ze skrętem na zewnątrz twarzy (ekscyklotropia).

Czym jest zez pozorny?

Należy powiedzieć o jeszcze jednym zjawisku, jakim jest zez pozorny – pseudostrabismus. Zjawisko to polega na nieprawdziwym wrażeniu występowania zeza. Wynika z nietypowej konstrukcji twarzy, w której oczy rozstawione są zbyt szeroko lub wąsko. Inna przyczyna zeza pozornego to szeroka nasada nosa. Ponieważ nie jest to choroba, nie praktykuje się leczenia zeza pozornego.

Przyczyny zeza. Czy zez jest dziedziczny?

Tak jak różne są rodzaje zeza, tak też istnieją odmienne przyczyny zeza. Mogą to być choroby oczu i zaburzenia wzroku, wady refrakcji, nieprawidłowości rozwojowe oka, oczodołu lub mięśni, porażenia, urazy fizyczne lub nawet psychiczne, mikrourazy mózgu.

Czy zez jest dziedziczny? Nie zawsze, ale istnieje taka możliwość. O przyczynie genetycznej mówi się zwłaszcza w przypadku zeza wrodzonego. Warto jednak zauważyć, iż zez u dziecka może wynikać z urazu okołoporodowego, a nie genetyki.

Leczenie zeza: czy zeza da się wyleczyć?

Odpowiedź na pytanie zadawane przez zatroskanych rodziców, czy zeza da się wyleczyć, jest twierdząca – to możliwe. Najlepsze efekty przynosi leczenie zeza u dzieci od razu po wykryciu zaburzenia.  Rezultatem leczenia są: poprawa widzenia w oku zezującym, prawidłowe ustawienie oczu, poprawne widzenie obuoczne. Dowiedz się więcej: Czym jest widzenie stereoskopowe i dlaczego jest takie ważne?

Uwaga, nie należy zwlekać z leczeniem dzieci z zezem. Dostępnych jest wiele badań, które pozwolą zdiagnozować problem i nie wymagają współpracy z małym pacjentem. Im wcześniej rozpoczniemy leczenie, tym większa szansa na pełen sukces.

Sprawdź naszą ofertę: poradnia leczenia zeza Łódź.

Jak wyleczyć zeza?

Aby zyskać wiedzę, jak leczyć zeza u dzieci, trzeba skonsultować się z okulistą dziecięcym i ortoptystą. Do każdego przypadku bowiem dobierana jest indywidualna terapia. Leczenie zeza może obejmować wykorzystanie korekcji wzroku (do wyboru soczewki bądź okulary), ćwiczenia na zeza w gabinecie ortoptysty, ćwiczenia na zeza w domu. Korekcja zeza ćwiczeniami wykorzystuje akcesoria, np. karty fuzyjne czy listwy pryzmatyczne . Dostępne są także zabiegi np. iniekcje toksyny botulinowej czy leczenie chirurgiczne.

Operacja zeza bywa najlepszym rozwiązaniem – a czasem koniecznością. Wszystko zależy od bardzo dokładnie przeprowadzonej diagnozy. Zabiegi operacyjne przeprowadza się też u osób dorosłych, mają one jednak często znaczenie wyłącznie kosmetyczne. Wyjątek stanowią osoby u których zez powstał w wyniku niedawno przebytego urazu lub choroby(np. udar, zmiany neurologiczne). Operacja zeza u dorosłych przywraca komfort życia i pozwala na powrót do wykonywania codziennych obowiązków.

Leczenie zeza u dorosłych

Leczenie zeza u dorosłych to nie tylko wspomniana wyżej operacja zeza! U dorosłych – podobnie jak u dzieci – można i warto wdrożyć korekcję okularową lub soczewkową, czasem ćwiczenia. Jeżeli zez u dorosłych występuje od dzieciństwa, niektórych efektów nie będzie się dało osiągnąć, np. niemożliwe jest wyleczenie niedowidzenia lub uzyskanie pełnego widzenia obuocznego. Jednakże operacja bądź okulary na zeza dla dorosłych znacznie poprawią komfort widzenia, a równocześnie mogą zmniejszyć kąt zeza, co pozytywnie wpłynie na samoocenę pacjenta.

Leczenie zeza (Łódź) – diagnoza

Aby wdrożyć właściwe ćwiczenia na zeza albo zaproponować operację zeza u dzieci, lekarz okulista musi postawić diagnozę. Zrobi to w oparciu o wywiad z pacjentem – lub rodzicem małego pacjenta – badanie ostrości widzenia (m.in. z bliska i daleka, jednoocznego i obuocznego), badanie refrakcji, badania przeprowadzone przez ortoptystę: badanie ruchomości gałek ocznych, badanie konwergencji, badanie akomodacji oraz wielu specjalistycznych badań, np. na synoptoforze.

Zapisz na konsultację siebie lub swoje dziecko już teraz!